Certificering

Wij zijn VCA* gecertificeerd (certificaatnummer 11111/1). Dit impliceert o.a. dat iedere werknemer op het gebied van veiligheid en milieu de juiste opleiding heeft genoten. Met name in het kader van aansprakelijkheden op het gebied van veiligheid hecht een opdrachtgever veel waarde aan de samenwerking met een bedrijf dat VCA gecertificeerd is. Met een RI&E op bedrijfsniveau en een VGM plan op projectniveau wordt een goed inzicht verkregen omtrent de te nemen veiligheidsmaatregelen voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden.