MVO op basis van de 3P's (People, Profit, Planet)

In het kader van MVO en de 3P’s (People, Planet, Profit) zijn wij constant op zoek naar verbeteringen die ten gunste komen van onze medewerkers en het milieu.

People

Wij dragen zorg voor een sociaal verantwoord werkklimaat waarin herintreders en mensen met een beperking een kans krijgen.

Profit

Current Connect geeft financiële ondersteuning aan een aantal belangenorganisaties die afhankelijk zijn van sponsoring.

Planet

In het kader van VGM wordt er veel aandacht besteed aan zaken als besparing op energieverbruik, reductie van CO2:

  • wij rijden met zuinige auto’s, bluemotion/elektrische
  • geen papieren bonnen printen
  • afval apart inzamelen