Kwaliteit Borgen

Omdat wij in diverse netdelen werkzaam zijn is het van groot belang dat de kwaliteit van de werkzaamheden maximaal wordt geborgd. Onze monteurs en technici zijn volledig getraind en bevoegd om deze werkzaamheden uit te voeren. De monteurs krijgen via hun tablet de planning binnen, de tablet wordt ook gebruikt om de kwaliteit van het installatiewerk vast te leggen. Bij een werkplek of netdeel waarbij voor aanvang een “chaos” wordt aangetroffen zal een foto worden gemaakt om eventuele discussies achteraf te voorkomen. Als de installatie gereed is worden de gemaakte foto’s via internet verzonden en op kantoor gecontroleerd. Eventuele afwijkingen worden via het systeem teruggekoppeld en de monteur kan dezelfde dag nog tot herstel overgaan.

Na het afronden van de installatie zal de klant op de tablet voor akkoord tekenen en zal de opdracht met de status gereed worden afgemeld. Eventuele zaken waardoor de installatie niet kan worden opgeleverd zijn ook te benoemen en worden in ons order management systeem (OMS) als “deels afgerond” opgenomen. De planafdeling zal de vervolgacties verder uitzetten, opvolgen en bewaken.

Onze teamleiders die gekoppeld zijn aan een groep monteurs verzorgen wekelijks steekproefsgewijs controles bij de monteurs, bij dit zelfde bezoek zal een werkplekinspectie worden gehouden. Bij werkplekinspecties zal vooral gecontroleerd worden op de punten die te maken hebben met VGM.

Alle monteurs worden 4x per jaar uitgenodigd voor een officieel werkoverleg. Tijdens dit interactieve overleg is het mogelijk om gezamenlijk te bespreken waar en hoe te verbeteren. De ervaring leert dat deze vorm van overleg een positieve bijdrage levert aan de betrokkenheid en bewustwording van de monteurs en leidinggevende.