In Home

De monteurs van onze afdeling In Home verzorgen voor diverse internet service providers de “triple play” installatie. Wij plaatsen de actieve apparatuur en leggen de benodigde kabels, desgewenst via de kruipruimte of bestaande buis. Na het online brengen van het modem worden de diverse diensten geactiveerd en gecontroleerd. Aansluitend krijgt de eindgebruiker een uitleg van de geinstalleerde diensten.